SKANER ONLINE DLA CZYTELNIKÓW CD-ACTION

Arcabit Skaner Online pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury Arcabit. Wszystkie wykryte infekcje można sprawnie usunąć bezpośrednio po zakończeniu skanowania.
Programy Arcabit są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i z IE 8
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
Arcabit Skaner Online wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 (w przypadku braku tego komponentu instalator programu Arcabit Skaner Online pozwala na jego zainstalowanie).