AKTUALNE WERSJE PROGRAMÓW ARCABIT

Do pracy konsoli Arcabit Administrator wymagany jest Internet Explorer 9 (lub nowszy) albo inna przeglądarka (Firefox, Chrome itp.).
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Programy Arcabit są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i z IE 8
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
Android 4.4 lub nowszy
UWAGA
1. Nowe wersje programu Arcabit oraz konsoli zarządzającej Arcabit Administrator nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami.
2. Przy migracji do nowej wersji programu Arcabit nie są zachowywane dotychczasowe ustawienia.