AKTUALNE WERSJE PROGRAMÓW ARCABIT

Do pracy konsoli Arcabit Administrator wymagany jest Internet Explorer 9 (lub nowszy) albo inna przeglądarka (Firefox, Chrome itp.).
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Programy Arcabit są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i z IE 8
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
MS Windows Server 2019
Android 4.4 lub nowszy
UWAGA
1. Nowe wersje programu Arcabit oraz konsoli zarządzającej Arcabit Administrator nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami.
2. Przy migracji do nowej wersji programu Arcabit nie są zachowywane dotychczasowe ustawienia.