KONTAKT

Arcabit Sp. z o.o.
05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Graniczna 50
(Warszawa/Bemowo)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 522-274-14-49, KRS: 0000217852, kapitał zakładowy 55 tys. zł.
CENTRALA
(22) 532 69 00
(22) 201 21 82
DZIAŁ HANDLOWY
(22) 532 69 21
zakup@arcabit.pl
OBSŁUGA PARTNERÓW
(22) 532 69 15
partnerzy@arcabit.pl
POMOC TECHNICZNA
(22) 532 69 20
pomoc@arcabit.pl
SKLEP INTERNETOWY
(22) 532 69 11
sklepwww@arcabit.pl