ARCABIT SAFE BROWSER

Najwyższe wyróżnienie dla Arcabit Safe Browser Arcabit Safe Browser jako jedyny zdobył najwyższe wyróżnienie w teście antywirusowych modułów do ochrony internetowych e-płatności.

Artykuł w portalu AVLab.pl
Wyniki testu
Bezpieczne płatności i bankowość elektroniczna
Arcabit Safe Browser to przeglądarka zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów Internetu, a zwłaszcza w trakcie operacji bankowych, płatniczych oraz wymagających podawania wrażliwych danych.

Arcabit Safe Browser ściśle współpracuje z pozostałymi modułami pakietu Arcabit i stale kontroluje poziom bezpieczeństwa systemu, nie dopuszczając do sytuacji, w których newralgiczne dane mogłyby trafić w niepowołane ręce.

Arcabit Safe Browser kontroluje między innymi:

Uruchomione procesy nie pozwalając na aktywność programów potencjalnie szkodliwych.
Dostęp nieautoryzowanych bibliotek do procesu bezpiecznej przeglądarki.
Próby przejęcia ruchu sieciowego.
Dostęp do stron potencjalnie wyłudzających dane.
Modyfikacje pliku hosts.


Przeglądarkę Arcabit Safe Browser można uruchomić z poziomu menu Narzędzia w głównym oknie pakietu Arcabit:
Arcabit Safe Browser
lub z poziomu ikony Arcabit w zasobniku systemowym:
Arcabit Safe Browser


Przeglądarka Arcabit Safe Browser jest dostępna w pakietach:

Arcabit Home Security
Arcabit Internet Security
Arcabit Endpoint Security
Okno instalacyjne przeglądarki Arcabit Safe Browser
Arcabit Safe Browser
Oczekiwanie na zakończenie instalacji
Arcabit Safe Browser
Menadżer przeglądarki gotowy do pracy
Arcabit Safe Browser
Dodawanie adresów stron internetowych
Arcabit Safe Browser
Lista stron
Arcabit Safe Browser
Lista uruchomionych procesów, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla bezpiecznego przeglądania
Arcabit Safe Browser
Uruchamianie przeglądarki
Arcabit Safe Browser
Przeglądarka gotowa do pracy
Arcabit Safe Browser
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Arcabit Safe Browser jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
Arcabit Safe Browser wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0. Instalator pakietu Arcabit proponuje instalację niezbędnych składników, jeśli nie są one dostępne w systemie użytkownika.