SKANER ONLINE

Arcabit Skaner Online pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury Arcabit.
Arcabit Skaner Online zawiera jedynie skaner 'na żądanie' i nie chroni w czasie rzeczywistym zasobów systemu, poczty elektronicznej ani przeglądarek internetowych.
Arcabit Skaner Online jest zoptymalizowany pod kątem skanowania najważniejszych zasobów systemu i procesów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla plików użytkownika.


Po zakończeniu skanowania program wyświetli listę znalezionych, szkodliwych plików.


Wykryte szkodliwe oprogramowanie można wygodnie usunąć.
Programy Arcabit są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i z IE 8
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 i z IE 11
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
Arcabit Skaner Online wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 (w przypadku braku tego komponentu instalator programu Arcabit Skaner Online pozwala na jego zainstalowanie).