Do pobrania

Aktualne wersje programów Arcabit

Programy instalacyjne pełnych wersji pakietów Arcabit

Program instalacyjny produktów Arcabit dla systemów Windows

Umożliwia zainstalowanie produktu według posiadanej licencji.

Program instalacyjny produktów Arcabit dla systemów Windows 10/11 ARM64

Umożliwia zainstalowanie produktu według posiadanej licencji.

Program instalacyjny produktu Arcabit Administrator

Umożliwia zainstalowanie serwera i konsoli zdalnego zarządzania instalacjami programów Arcabit w sieciach.

Arcabit Android Antivirus

Instalator programu Arcabit Android Antivirus (plik APK)

Podręcznik pakietów Arcabit

Praktyczne informacje dotyczące korzystania z pakietów Arcabit.

Wersje trial

Program instalacyjny 30 dniowej wersji pakietu Arcabit

Umożliwia instalację 30 dniowej wersji pakietu Arcabit

Program instalacyjny 30 dniowej wersji produktu Arcabit Administrator

Umożliwia zainstalowanie testowej wersji serwera i konsoli zdalnego zarządzania instalacjami programów Arcabit w sieciach.

Wymagania systemowe

Programy Arcabit są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:

MS Windows 11
MS Windows 10

MS Windows 8.1
MS Windows 8
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
MS Windows Server 2022
MS Windows Server 2019
MS Windows Server 2016
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 oraz wszystkimi dostępnymi aktualizacjami ważnymi i opcjonalnymi
Android 8.0 lub nowszy

UWAGA!
1. Programy Arcabit w systemach Windows wymagają do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 lub nowszego.
2. Serwer i konsola zdalnego zarządzania wymagają do pracy systemów Windows Server 2008 R2 albo Windows 7 (oba z dodatkiem Service Pack 1) lub nowszych.
3. Przy migracji do nowej wersji programu Arcabit nie są zachowywane dotychczasowe ustawienia.
4. Nowe wersje programu Arcabit oraz konsoli zarządzającej Arcabit Administrator nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami.