Arcabit Server

Ochrona zasobów serwera

Kupuję

30 dniowa wersja trial

Ochrona
zasobów serwera
Optymalizacja
mechanizmów ochronnych
Dwa silniki
antywirusowe
Mechanizm
SafeStorage
Zarządzanie
bezpieczeństwem

Główne funkcje ochronne pakietu

Ochrona zasobów serwera

Pakiet Arcabit Server w czasie rzeczywistym kontroluje wszystkie wykorzystywane w systemie pliki, zarówno te otwierane, modyfikowane i tworzone przez użytkowników jak i te, przetwarzane przez aplikacje pracujące w tle. Inteligentne mechanizmy skanujące gwarantują optymalne wykorzystanie zasobów systemowych i dostosowanie obciążenia do wymagań systemów serwerowych.

Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem

Safe Storage

Nowatorska technologia Arcabit pozwalająca na ochronę ważnych danych (różnego rodzaju dokumentów, plików graficznych, baz, arkuszy itp.) przed ich niepożądaną modyfikacją, zaszyfrowaniem, zniszczeniem lub skasowaniem przez szkodliwe oprogramowanie (Ransomware) jak również przez przypadkowe działanie użytkownika.
SafeStorage przechowuje oryginalną zawartość dokumentów, zdjęć i innych ważnych plików użytkownika, niezależnie od tego, w jaki sposób są one modyfikowane lub kasowane.
Safe Storage już niejednokrotnie wykazał swoją skuteczność w ochronie oraz odzyskaniu danych zaszyfrowanych przez zagrożenia typu Cryptolocker czyli szkodliwe oprogramowanie szyfrujące dane i żądające okupu za ich odzyskanie.

Kopia zapasowa

Pozwala na automatyczne tworzenie kopii zapasowych wskazanych przez użytkownika plików i folderów zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem. Oferuje predefiniowane zestawy typów plików (dokumenty, pliki graficzne, pliki audio itp.). Oferuje możliwość tworzenia kopii pełnych lub przyrostowych.

Audyt systemu

Pozwala na wygenerowanie szczegółowego raportu o systemie. Raport może być przesłany bezpośrednio do Działu Wsparcia Technicznego firmy Arcabit i poddany analizie przez Specjalistów od bezpieczeństwa komputerowego.

Menadżer procesów

Pozwala na zarządzanie uruchomionymi w systemie procesami. Dodatkowo oferuje dostęp do danych o reputacji uruchomionych aplikacji.

Kwarantanna

Bezpieczne przechowywanie podejrzanych plików. Pliki wskazane przez program jako szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe mogą być bezpiecznie przeniesione do kwarantanny i przesłane do analizy do firmy Arcabit.

Czyszczenie systemu

Pozwala na oczyszczenie systemu ze zbędnych plików. Niejednokrotnie pozwala na odzyskanie wielu gigabajtów wolnej przestrzeni dyskowej.

Arcabit Rescue Disc

Tworzy płytę CD/DVD lub pendrive pozwalający na awaryjne uruchomienie komputera w przypadku awarii systemu. Pozwala na przeskanowanie wszystkich zasobów i usunięcie ewentualnych, trudnych infekcji.
Ochrona systemów
Windows Server

Arcabit Server

Ochrona zasobów serwera

Kupuję