Kontakt

Arcabit Sp. z o.o.

05-082 Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Graniczna 50 (Warszawa/Bemowo)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 522-274-14-49, KRS: 0000217852, kapitał zakładowy 55 tys. zł.

Centrala
(22) 532 69 00
(22) 201 21 82
biuro@arcabit.pl
Dział Handlowy
(22) 532 69 21
508 685 018
zakup@arcabit.pl
Obsługa Partnerów
(22) 532 69 15
503 064 864
partnerzy@arcabit.pl
Pomoc Techniczna
(22) 532 69 20
(w godz. 8:00-14:00)
pomoc@arcabit.pl
Sklep Internetowy
(22) 532 69 11
zakup@arcabit.pl

Napisz wiadomość