Skaner Online

Skaner online pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury skanującej firmy Arcabit.
Zoptymalizowany pod kątem wydajności i skuteczności mechanizm kontrolny analizuje wszystkie uruchomione w systemie procesy i załadowane biblioteki. Wykryte infekcje mogą zostać sprawnie usunięte.

Instalator programu Arcabit Skaner Online

Program instalacyjny zainstaluje skaner online w Twoim systemie

Skaner online jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi:

MS Windows 11
MS Windows 10
MS Windows 8.1
MS Windows 8
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Program wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 lub nowszego.