Skaner Online

Skaner online pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury skanującej firmy Arcabit.
Zoptymalizowany pod kątem wydajności i skuteczności mechanizm kontrolny analizuje wszystkie uruchomione w systemie procesy i załadowane biblioteki. Wykryte infekcje mogą zostać sprawnie usunięte.

Instalator programu Arcabit Skaner Online

Program instalacyjny zainstaluje skaner online w Twoim systemie