Arcabit OEM

Ochrona przed wirusami i zagrożeniami z sieci

Warunki sprzedaży licencji Arcabit OEM
i Arcabit OEM Edukacja:

1.

Licencje Arcabit OEM i Arcabit OEM Edukacja mogą być sprzedawane wyłącznie z kompletnym zestawem komputerowym lub urządzeniem przenośnym z systemem Android.

2.

Licencjobiorca jest zobowiązany do zainstalowania programu na twardym dysku kompletnego systemu komputerowego klienta końcowego lub w pamięci urządzenia przenośnego.

3.

Jeżeli nie ustalono inaczej wersje oprogramowania Arcabit OEM i Arcabit OEM Edukacja licencjonowane są na 1 stanowisko. Minimalny zakup 10 szt.

4.

Licencje Arcabit OEM i Arcabit OEM Edukacja nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Arcabit OEM

Kontakt w sprawie zakupu licencji OEM:

(22) 532-69-21