Arcabit Safe Browser

Bezpieczne płatności i bankowość elektroniczna

Arcabit Safe Browser to przeglądarka zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów Internetu, a zwłaszcza w trakcie operacji bankowych, płatniczych oraz wymagających podawania wrażliwych danych.

Arcabit Safe Browser ściśle współpracuje z pozostałymi modułami pakietu Arcabit i stale kontroluje poziom bezpieczeństwa systemu, nie dopuszczając do sytuacji, w których newralgiczne dane mogłyby trafić w niepowołane ręce.

Arcabit Safe Browser kontroluje między innymi:

  • Uruchomione procesy nie pozwalając na aktywność programów potencjalnie szkodliwych.
  • Dostęp nieautoryzowanych bibliotek do procesu bezpiecznej przeglądarki.
  • Próby przejęcia ruchu sieciowego.
  • Dostęp do stron potencjalnie wyłudzających dane.
  • Modyfikacje pliku hosts.

Uruchomienie bezpiecznej przeglądarki

Przeglądarkę Arcabit Safe Browser można uruchomić z poziomu menu Narzędzia w głównym oknie pakietu Arcabit:

lub z poziomu ikony Arcabit w zasobniku systemowym:

Okno instalacyjne przeglądarki Arcabit Safe Browser

Menadżer przeglądarki gotowy do pracy

Dodawanie adresów stron internetowych

Lista uruchomionych procesów, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla bezpiecznego przeglądania

Uruchamianie przeglądarki

Przeglądarka gotowa do pracy

Wymagania systemowe dla bezpiecznej przeglądarki

Arcabit Safe Browser jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi:

MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows 11
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
MS Windows Server 2019
MS Windows Server 2022

 

Arcabit Safe Browser wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0. Instalator pakietu Arcabit proponuje instalację niezbędnych składników, jeśli nie są one dostępne w systemie użytkownika.

Otwórz poradnik pokazujący, jak działa bezpieczna przeglądarka Arcabit Safe Browser