Aktualizacje

Zbiorcze aktualizacje pakietów Arcabit i mks_vir

By 5 lutego 2021No Comments

Wraz z końcem pracowitych wakacji opublikowaliśmy duże aktualizacje wszystkich naszych pakietów.

Najważniejsze zmiany to:

  • Warstwa ochronna RoundKick EDR została rozbudowana o nowe obszary akywności szkodliwego oprogramowania obejmujące zdarzenia występujące w ramach pakietów biurowych.
  • Mechanizm SafeStorage zabezpieczający przed utratą danych został zoptymalizowany pod kątem obsługi dużych zbiorów chronionych przez program plików.
  • Pakiet mks_vir został rozbudowany o nowy moduł kontrolujący dostęp aplikacji do urządzeń multimedialnych (kamera, mikrofon).
  • Do pakietu mks_vir został dodany (dostępny dotychczas tylko w pakietach Arcabit) zmodernizowany moduł pozwalający na skanowanie zasobów systemu w trybie awaryjnym.
  • Moduł kontroli wydajności systemu został zmodernizowany i zaktualizowany o kontrolę restarów.
  • Rozbudowany został moduł generujący raport o systemie.

Tradycyjnie już zostały również zmodyfikowane silniki pracujące w pakietach (głównie w obszarach heurystyki).